Vandaag begon deze opleiding Interne Kwaliteitsborging van SKOOB Bouwprocesmanagement op een prachtige locatie Kasteel Woerden.

De deelnemers hebben naast de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’, het ‘bouwen onder de Omgevingswet’ ook alvast kennisgemaakt met het (nieuwe) Besluit leefomgeving bouwwerken.

Dank Jan Pieter van Dalen en Hajé van Egmond voor de uitnodiging om als gastdocent bij te mogen dragen.

Henry de Roo
Eigenaar, adviseur en docent @RooBeek Advies

Flyer opleiding Interne Kwaliteitsborging