Investeren in mensen is investeren in de toekomst: de Stichting Kennisoverdracht, Onderzoek en Ontwikkeling Bouwprocesmanagement (SKOOB) leidt al bijna 15 jaar actief professionals op als bouwprocesmanager. Van Wijnen is al sinds de oprichting van SKOOB nauw betrokken en maakt als partner deel uit van het bestuur. Van Wijnen en SKOOB willen de samenwerking verduurzamen en dat is benadrukt met het ondertekenen van een langdurige partnerovereenkomst.

Ieder jaar wordt door Van Wijnen deelgenomen aan de diverse opleidingen van SKOOB: de post hbo-opleiding Bouwprocesmanagement, de opleiding Prefab, modulair en industrieel bouwen, én de training Interne kwaliteitsborging.

Sámen investeren in professionals die de wereld duurzamer en mooier maken.