Vakbladen

Opleidingen SKOOB in de media

Opleiding interne kwaliteitsborger

Leerlijnen wet kwaliteitsborging 

De opleiding Interne Kwaliteitsborger leidt medewerkers binnen de bouwbranche op als schakel tussen de organisatie en externe kwaliteitsborger. Als interne kwaliteitsborger heeft men de specifieke taak om de kwaliteitsaanpak voor projecten te stroomlijnen en zorg te dragen voor de juiste invulling van kwaliteit en het verkrijgen van de vereiste bewijslast.

De opleiding gaat in op de belangrijkste aspecten omtrent de Wkb en hoe deze een rol speelt binnen de eigen organisatie. Hierdoor spreekt en begrijpt de interne kwaliteitsborger de taal van zowel de eigen organisatie als externe kwaliteitsborger. De interne kwaliteitsborger is dus een regisseur van kwaliteit van binnenuit en een bouwprocesmanager die specifiek op het gebied van kwaliteit zorgdraagt dat voor het project aan de vereiste prestaties wordt voldaan.

Kwaliteitsborging vraagt andere mindset

Artikel uit de Nederlandse Bouwdocumentatie 

Met de komst van de Omgevingswet in 2022 krijgt de bouw ook te maken met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Het leveren van aantoonbare kwaliteit wordt hiermee nog belangrijker voor uitvoerende partijen. Dat lukt niet door louter procedures verder aan te scherpen en uit te breiden.

Het vraagt ook een andere mindset bij de mensen zelf: je pro-actief opstellen en bereid zijn tot samenwerken en kennisdelen met in- en externe partijen. Dat is even wennen, maar de Stichting Kennisoverdracht, Onderzoek en Ontwikkeling Bouwprocesmanagement (SKOOB) biedt de helpende hand.

Genoeg weten, alles overzien

Artikel uit vakblad de ‘Aannemer’

Bouwprocessen veranderen door de energietransitie, BIM, prefab en 3D-ontwerpen. Maar hbo-opleidingen hebben niet altijd oog voor de nieuwe bouwpraktijk. Daarom werd ooit de officieel erkende post-hboopleiding ‘Bouwprocesmanagement’ gestart. In dit artikel vertellen studenten wat ze leerden op technisch en tactisch vlak en hoe ze onderliggende verbanden gingen zien.

Erkenning voor ‘de onmisbare schakel’

Artikel uit vakblad de ‘Aannemer’

De onmisbare schakel, zo wordt hij door de Stichting Kennisoverdracht, Onderzoek en Ontwikkeling Bouwprocesmanagement in het logo op de website genoemd. De bouwprocesmanager. Een nieuwe rol, zonder dat die rol overigens heel duidelijk gedefinieerd is. Werkvoorbereiders melden zich aan, projectleiders, hoofduitvoerders, maar ook docenten van de opleidingen bouwkunde.

Toekomstgerichte opleiding in bouw

Artikel uit vakblad ‘ISSO’

Wat zijn de voordelen om te kiezen voor een toekomstgerichte opleiding in de installatie- en bouwtechniek? Stichting ISSO geeft hierop antwoord in een prachtig artikel dat gewijd is aan de post-hbo opleiding van SKOOB, Bouwprocesmanagement.