Vakbladen

Opleidingen SKOOB in de media

Kwaliteitsborging vraagt andere mindset

Artikel uit de Nederlandse Bouwdocumentatie 

Met de komst van de Omgevingswet in 2022 krijgt de bouw ook te maken met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Het leveren van aantoonbare kwaliteit wordt hiermee nog belangrijker voor uitvoerende partijen. Dat lukt niet door louter procedures verder aan te scherpen en uit te breiden.

Het vraagt ook een andere mindset bij de mensen zelf: je pro-actief opstellen en bereid zijn tot samenwerken en kennisdelen met in- en externe partijen. Dat is even wennen, maar de Stichting Kennisoverdracht, Onderzoek en Ontwikkeling Bouwprocesmanagement (SKOOB) biedt de helpende hand.

Lees waarom technische en sociale innovatie belangrijk is

Genoeg weten, alles overzien

Artikel uit vakblad de ‘Aannemer’

Bouwprocessen veranderen door de energietransitie, BIM, prefab en 3D-ontwerpen. Maar hbo-opleidingen hebben niet altijd oog voor de nieuwe bouwpraktijk. Daarom werd ooit de officieel erkende post-hboopleiding ‘Bouwprocesmanagement’ gestart. In dit artikel vertellen studenten wat ze leerden op technisch en tactisch vlak en hoe ze onderliggende verbanden gingen zien.

Lees hoe een nieuwe generatie het bouwproces stuurt

Erkenning voor ‘de onmisbare schakel’

Artikel uit vakblad de ‘Aannemer’

De onmisbare schakel, zo wordt hij door de Stichting Kennisoverdracht, Onderzoek en Ontwikkeling Bouwprocesmanagement in het logo op de website genoemd. De bouwprocesmanager. Een nieuwe rol, zonder dat die rol overigens heel duidelijk gedefinieerd is. Werkvoorbereiders melden zich aan, projectleiders, hoofduitvoerders, maar ook docenten van de opleidingen bouwkunde.

Lees over nut en noodzaak van de bouwprocesmanager

Toekomstgerichte opleiding in bouw

Artikel uit vakblad ‘ISSO’

Wat zijn de voordelen om te kiezen voor een toekomstgerichte opleiding in de installatie- en bouwtechniek? Stichting ISSO geeft hierop antwoord in een prachtig artikel dat gewijd is aan de post-hbo opleiding van SKOOB, Bouwprocesmanagement.

Lees hoe je een succesvolle carrière opbouwt