Soheil Foroutanian, Coördinator Planontwikkeling en Tendermanagement bij Hemubo, heeft de opleiding Interne Kwaliteitsborging (IKB) gevolgd. Hierdoor heeft hij inhoudelijk zicht gekregen op de veranderingen die door de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaan plaatsvinden. Foroutanian: “Als bedrijf wilden we graag weten welk effect de Wkb heeft op de uitvoering van onze werkzaamheden en aan welke regelgeving wij moeten voldoen. Ik kwam er al snel achter dat als de Wkb in zijn volledige hoedanigheid in werking treedt, dat het een dusdanige impact heeft op onze projecten, dat we ons daar écht op moeten voorbereiden.”

Foroutanian is voorbereid op invoering
van wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Door opleiding Interne Kwaliteitsborging klaar voor aantoonbaar bouwen

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is in werking getreden en wordt stapsgewijs ingevoerd. Door deze wet verlegt de overheid de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de bouw grotendeels naar marktpartijen om de consument betere kwaliteit en bescherming te bieden. Maar wat verandert er precies door de Wkb en wat kunnen bedrijven verwachten van deze grote wijziging in de bouw? Om hierop antwoorden te krijgen, heeft Foroutanian de opleiding Interne Kwaliteitsborging van SKOOB gevolgd.

Klaar zijn voor de toekomst van aantoonbaar bouwen

De opleiding Interne Kwaliteitsborging heeft Foroutanian geholpen om klaar te zijn voor de toekomst van het aantoonbaar bouwen. Hij volgde de opleiding samen met nog twee andere collega’s van Hemubo.

Foroutanian: “Mijn insteek was om kennis op te doen van de Wkb. Ik was heel erg benieuwd naar de veranderingen die door deze wet gaan plaatsvinden. Maar ook om erachter te komen wat voor invloed de Wkb heeft op mijn werk. De kennis die ik geleerd heb tijdens de opleiding heb ik doorgegeven aan mijn collega’s. Zij weten nu ook waar ze rekening mee moeten houden.”

De opleiding Interne Kwaliteitsborging bestaat uit een kennismodule van 4 fysieke lesdagen. Hierbij worden deelnemers opgeleid tot bekwame Interne Kwaliteitsborgers. Eén van de onderdelen van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is dat de aannemer bij oplevering van het bouwwerk moet laten zien dat aan de regelgeving is voldaan. Maar ook dat er volgens de gemaakte afspraken is gebouwd. Als dit niet het geval is dan krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer (juridisch) aan te sporen tot herstelwerkzaamheden.

(Tekst gaat door onder de foto)

Bijschrift: Geslaagden van de opleiding Interne Kwaliteitsborging. De zevende van rechts is Soheil Foroutanian.

Groepsfoto leergang 1 opleiding Interne Kwaliteitsborging

Vastlegging en bewijsstukken

Foroutanian: “Door de Wkb word je er strikter van bewust dat je je moet houden aan bepaalde regelgeving. De Wkb vraagt ook om aantoonbaar voldoen aan die regels. Een onderdeel van de opleiding ging over vastlegging, maar ook over het gebruik van software en allerlei soorten systemen die je kunt gebruiken voor het aantoonbaar bouwen.

Ik heb geleerd hoe je daar moet komen, welke middelen je daarvoor nodig hebt en hoe je die het beste kunt toepassen. Tijdens de lessen hebben we praktijkvoorbeelden behandeld. Deze hebben we vanuit verschillende invalshoeken met elkaar bekeken. Daarbij hebben we besproken welke facetten je daarbij nodig hebt.”

Interessante samenstelling van deelnemers

Naast het feit dat de opleiding heel leerzaam was, vond Foroutanian de samenstelling van de groep interessant en hing er een leuke sfeer. Maar ook de locatie waar de lessen gehouden werden – Kasteel Woerden – droeg bij aan een goed gevoel over de opleiding. Foroutanian: “Daarnaast vond ik de ontmoeting met de andere deelnemers heel leuk. Ze waren afkomstig van verschillende bedrijven en er zaten ook adviseur bij. Deze samenstelling vond ik heel interessant omdat je van elkaar kunt leren.”

En: is Foroutanian nu goed voorbereid op de veranderingen die door de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen gaan plaatsvinden? Foroutanian: “De opgedane kennis van de opleiding Interne Kwaliteitsborging hebben we al binnen ons bedrijf toegepast. Zo hebben we pilots gedraaid met verschillende projecten om te testen welk middel het beste bij welk project past. Waar we nu bijvoorbeeld al mee bezig zijn, heeft te maken met vastlegging. We verzamelen bewijsstukken zodat we achteraf aantoonbaar kunnen maken wat we gedaan hebben. Doordat ik de opleiding Interne Kwaliteitsborging heb gevolgd, weet ik hoe ik dat op een juiste manier kan doen.”

Opleiding Interne Kwaliteitsborging

Ben jij niet klaar voor bouwen onder Kwaliteitsborging? Weet jij niet welke veranderingen er gaan plaatsvinden door de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)? Ga voor meer informatie over aanmelding en lesprogramma naar opleiding Interne Kwaliteitsborging (IKB).

De opleiding IKB van SKOOB geeft inhoudelijk zicht op de veranderingen die door de Wkb gaan plaatsvinden. Welke wijzigingen zijn belangrijk om te weten en wat is de verwachting van deze grote wijziging in de bouw?

In een kennismodule van 4 fysieke lesdagen worden deelnemers opgeleid om deze rol te vervullen en ontwikkelen zij zich tot bekwame Interne Kwaliteitsborgers. De opleiding IKB helpt bouwbedrijven om klaar te zijn voor de toekomst van het aantoonbaar bouwen!