Wie kan beter vertellen over de post-hbo opleiding Bouwprocesmanagement dan een cursist? We gingen daarom bij een aantal bedrijven op bezoek, om de cursisten te vragen naar hun ervaringen. Aan het woord komen hoofduitvoerder René Flikweert en regiodirecteur Theo Rook, beiden werkzaam bij Van Wijnen.

René heeft tijdens de erkende CPION opleiding onder andere geleerd om nog effectiever samen te werken en leiding te geven. Theo vertelt: “Eigenlijk is deze opleiding bij uitstek geschikt om als bouwkolom echt integraal te leren samenwerken, dus met cursisten van woningcorporaties, architectenbureaus en installateurs!”

“Je leert in de opleiding via soft skills ook jezelf te managen”

Persoonlijke ontwikkeling en actuele kennis in de bouw en installatietechniek

Bouwen blijft mensenwerk

Bij Van Wijnen West in Dordrecht is hoofduitvoerder René Flikweert duidelijk over de opleiding in de bouw en installatietechniek: “De combinatie van concrete projecten en de persoonlijke coaching maakte het voor mij tot een perfecte opleiding. De nieuwste kennis en inzichten worden aan de hand van actuele projecten in de bouw gepresenteerd.

Daarna ga je de lesstof in teamverband toepassen en oefenen in concrete opdrachten, zodat het herkenbaar is en echt gaat leven. Daarnaast, en dat vond ik misschien nog wel belangrijker, heb ik geleerd hoe ik als persoon nog effectiever kan samenwerken en leidinggeven in de bouw. Er is namelijk heel veel aandacht voor je competenties en vaardigheden.

Je leert niet alleen om projecten integraal te managen, maar ook om jezelf te managen! Want theoretische kennis heeft alleen zin als ik die kennis effectief kan toepassen, bouwen blijft immers mensenwerk.”

Soft skills in de bouw en installatietechniek

René: “Wat dat betreft is de opleiding ook 100% maatwerk; zo zijn we gestart met een assessment, waarna ik samen met een coach een POP (Persoonlijk Opleidingsplan) heb opgesteld, met mijn persoonlijke leerdoelen. Gedurende de opleiding houdt de coach je vervolgens continu scherp met directe feedback, zodat ik heel veel inzicht heb gekregen in mijn eigen gedrag, en dat van anderen.”

Persoonlijke coaching

Regiodirecteur Theo Rook vult aan: “Bij Van Wijnen verwachten we best veel van moderne hoofduitvoerders; uiteraard moet hij of zij kennis van zaken hebben, maar persoonlijke competenties, zoals leiderschap en samenwerken zijn minstens zo belangrijk. Vroeger hoefden techneuten veel minder stil te staan bij zaken als hoe ze overkomen op anderen, of hoe ze communiceren.

Echter, projecten worden steeds complexer en samenwerken wordt steeds belangrijker. Daardoor worden die zogenaamde ‘zachte’ aspecten en competenties onmisbaar, juist ook om onze ‘hardere’ doelen te bereiken, zoals perfecte kwaliteit, maximale toegevoegde waarde en tijdige oplevering tegen lagere kosten.

Daarom willen we onze mensen zo veel mogelijk ontwikkelen, niet alleen op kennis maar ook op die ‘zachtere’ competenties, en deze opleiding Bouwprocesmanagement past prima in dat beleid. Het mes snijdt voor ons namelijk aan twee kanten; we bieden gemotiveerde mensen de kansen om zich te ontwikkelen, die daardoor beter samenwerken met onze klanten en uiteindelijk meer waarde creëren.”

Samenwerken in de bouw

René sloot de opleiding in maart 2016 af, aan welke kennis of inzichten heeft hij nu het meeste gehad in zijn dagelijks werk? “Ik zit nu op een groot project waarbij ik te maken heb met veel partijen, van collega’s en onderaannemers tot leveranciers en klanten.

Ik merk dat ik mij veel bewuster ben van mijn gedrag, hoe ik me opstel. En ik verplaats me ook makkelijker in anderen doordat ik heb geleerd om echt integraal te kijken naar projecten en naar belangen. Daardoor wordt samenwerken makkelijker en leuker, zowel in ons eigen team als met klanten en met partners.”

Breed samengestelde cursusgroep

René: “Wat dat betreft was het ook een groot voordeel dat de cursusgroep zo breed was samengesteld, met bijvoorbeeld mensen uit installatiebedrijven en van een woningcorporatie. Want als je dan in teamverband opdrachten uitvoert merk je hoe anderen, vanuit hun expertise, kennis en belangen, naar een project kijken. Dat alleen al was ontzettend leerzaam omdat ik nu veel makkelijker integraal naar een project kan kijken.”

Bekijk de verrassende antwoorden van onze alumni over onze opleiding Bouwprocesmanagement: