Wil jij integraal samenwerken, je persoonlijk ontwikkelen, je kennis vergroten en jezelf en het bedrijf waar je werkt klaarstomen voor de bouw van de toekomst? De post-hbo opleiding Bouwprocesmanagement van SKOOB is de meest integrale opleiding in de branche, met aandacht voor de mens-, techniek- en proceskant van jouw dagelijkse werk. Ralph de Vos, realisatie manager uitvoering bij Giesbers InstallatieGroep, heeft de opleiding in 2019 gevolgd. Wat vindt hij als installateur de meerwaarde van de post-hbo opleiding Bouwprocesmanagement?

De wereld van een installateur in het bouwproces

‘Je krijgt de gereedschappen om als installateur het bouwproces integraal te benaderen’

Mooie mix van deelnemers

De mooie mix van deelnemers in combinatie met de integrale aanpak vond De Vos het onderscheidend vermogen van de opleiding. De klas van De Vos bestond namelijk uit deelnemers van architectenbureaus, aannemers, opdrachtgevers en installateurs die dagelijks aan bouwprojecten werkten. Ze hadden diverse achtergronden zoals projectleiders, uitvoerders en werkvoorbereiders.

De Vos: “Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik wilde weten welke facetten een installateur moet beheersen om een compleet bouwproces integraal te benaderen. Ik was geïnteresseerd in de manier waarop klanten, aannemers en opdrachtgevers hun dagelijkse processen inrichten en hoe ik daarbij als installateur meer aansluiting kon vinden. Dus hoe ik de slimmigheden die daar plaatsvinden zelf toe kan passen binnen onze eigen organisatie. Zo kon ik toetsen of zij de visie hanteren die wij ook hebben, wordt die ook gedeeld of zien we het compleet verkeerd? Later in de opleiding vond ik ook de persoonlijke ontwikkeling, de soft skills, een erg groot pluspunt.”

(Tekst gaat door onder de foto)

Lesbijeenkomst van SKOOBModule mkb Bouwprocesmanagement

Bouwen aan je carrière

Hoe is De Vos bij de opleidingen van SKOOB uitgekomen? “Onze toenmalige directeur Edwin Boon heeft mij destijds gewezen op deze opleiding Bouwprocesmanagement. Hij vroeg me of ik het zag zitten om deze opleiding te volgen en vertelde daarbij dat ze nog specifiek deelnemers zochten uit de installatietechniek.

Hij gaf aan dat de opleiding een verdieping en een mooie aanvulling was voor mijn toenmalige functie als manager voorbereiding. Maar ook dat ik met de opleiding door kon groeien naar de huidige functie die ik nu bekleed als realisatie manager uitvoering.

Momenteel ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van alle projectleiders, -managers en -coördinatoren. Zo bewaak ik de voortgang van verschillende projectteams, het inrichten van de processen en de kennisontwikkeling daarvan.”

Op de LinkedIn-pagina van De Vos staan projecten zoals de bouw van (luxe) appartementen in de koop en huur, bovengrondse en ondergrondse parkeergarages, woningen, winkels en horecaruimtes.

(Tekst gaat door onder de foto)

Bijschrift: Het CPION-erkende diploma van Ralph de Vos (midden) is uitgereikt door SKOOB bestuursvoorzitter Harry Nieman (rechts) en bestuurslid Coos Schouten (links), directeur van Schouten Installatietechniek. 

Ralph de Vos - Diploma uitreiking

De wereld van een installateur

Tijdens de lessen merkte De Vos dat hij als installateur een vraagbaak was voor zijn medecursisten. De Vos: “Ik heb ze dus laten zien hoe de wereld van een installateur eruitziet. Het interessante was dat er opdrachtgevers in onze groep zaten waar wij veel zaken mee doen. Ik heb uitgelegd waarom wij de beslissingen nemen zoals we dat doen. Dat heeft veel discussie en nieuwe zienswijzen opgeleverd. Niet alleen voor hen, maar ook voor mij.

Als installateur krijg je vaak het verwijt waarom je niet betrokken bent bij een project. Toen heb ik uitgelegd dat een aannemer bijvoorbeeld 3 projecten doet en wij er vaak wel 100 in beheer hebben. Tijdens de opleiding Bouwprocesmanagement heb ik geleerd hoe je snel schakelt binnen alle projecten om toch van het begin tot het eind betrokken te zijn bij de verschillende stakeholders in het bouwproces.

Ook hebben we les gehad in verwachtingsmanagement. Dat betekent voor mij als installateur: hoe kan ik een zo mooi mogelijke installatie maken die in balans is met de rest van de bouwkundige aspecten waarbij ook de eindgebruiker centraal staat.

Als installateurs kijken we natuurlijk heel veel naar innovaties die spelen binnen de installatiebranche en we kijken wat minder in de breedte van de bouwkunde. Dus dat komt aan bod in het opleidingsprogramma. Je krijgt meer kennis van het bouwkundige proces, constructieve veiligheid, bouwrecht, bouwfysica, brandveiligheid en alles wat erbij komt kijken.

Je krijgt dus een bredere kijk op het totale bouwproces en je wordt breder opgeleid dan de kennis die de standaard installateur in huis heeft. En daarbij komt dus ook je persoonlijke ontwikkeling, de soft skills, ruim aan bod.”

Soft Skills

De Vos vertelt dat hij positief verrast werd door de soft skills-onderdelen in de opleiding. Dit vak werd gegeven door Erik Faasen. De Vos: “De persoonlijke aandacht die hij hierin gaf, van het begin tot het einde van de opleiding, heb ik als zeer positief ervaren. Het was mooi om mensen tijdens de opleiding te zien veranderen, andere inzichten kregen en daarin ook van elkaar te leren.

Toen ik met de opleiding begon, was ik toch iets meer intern gericht. Dus ik was bezig met mijn eigen denkwereld en de visie van ons bedrijf. Ik heb geleerd om verder te kijken en meer vanuit de persoon te denken die tegenover mij zit en zijn visie proberen te begrijpen.

Welke inzichten ik heb gekregen die ik nu toepas in mijn werk? Jezelf de vraag stellen: wat is de beweegreden dat iemand iets wil en hem volledig bij het proces te betrekken. Iedereen die deelneemt aan het proces is een bepalende factor. Je zal iedereen daarin mee moeten nemen in je visie en ervoor zorgen dat je gezamenlijk de juiste richting opgaat met alle belangen die daarbij horen. Dus dat je de mens centraal stelt binnen het bouwproces. Want uiteindelijk is het de mens die het proces met elkaar moet volbrengen.”

(Tekst gaat door onder de foto)

Soft Skills met Erik FaasenErik Faasen van Soft Skills

Verbinding bedrijfsleven

SKOOB is opgericht om kennisoverdracht, onderzoek en ontwikkeling op het gebied van praktisch bouwprocesmanagement te bevorderen en te ondersteunen. De stichting is een samenwerking tussen bouwbedrijfsleven, installatiebranche en hogescholen.

De Vos: “De binding met het bedrijfsleven is een kenmerkende eigenschap van SKOOB. De opleiding is immers opgericht vanuit de grote aannemers, leveranciers, hogescholen en fabrikanten. Zo gingen we tijdens de gastcolleges op bezoek bij verschillende bedrijven waar ik anders nooit zou binnenstappen. Dus de directe vraag vanuit de markt en de onderwerpen die daar werden aangesneden, leverden de verdieping op binnen de opleiding.

Zo zijn we voor het vak ‘Circulair bouwen, volhoudbaarheid’ bij stichting Hibertad op bezoek geweest. Dit bedrijf is met name bezig met natuurlijke bouwmaterialen en heeft de ambitie om zoveel mogelijk te verduurzamen. Ik vond het mooi om te zien dat de eigenaar zijn passie volgde en niet de commercie de boventoon liet voeren. Maar hij had ook zijn eigen visie daarop en wist die op zijn manier in de markt te zetten. Hij bewees tegenover de rest van bouwend Nederland dat je met duurzame producten toch goed je boterham kunt verdienen.

Of ik daar als installateur nog wat van geleerd heb? Ja, met name de schil van de woning en hoe je de installaties inricht. Dit door bepaalde producten toe te passen zoals de hoeveelheid van verwarmingen in de woning maar ook de brandwerendheid.”

Privé, werk en opleiding

Hoe vond De Vos de combinatie tussen werk, privé en opleiding? “Het was een heel dynamische periode. Je moet wel de support hebben van je gezin om deze opleiding aan te gaan met een minimale werkweek van 40 uur. Maar uiteindelijk vond ik het deze investering zeker waard.

De opleiding Bouwprocesmanagement heeft mij die verdieping gegeven waar ik naar op zoek was. Dus meer inzicht in processen, klantgerichtheid, omgeving maar vooral in jezelf. De opleiding geeft een behoorlijke verdieping in het gehele bouwproces en de totale breedte van het vakgebied als installateur.”

Video testimonial Ralph de Vos

“Ik heb de opleiding ervaren als een zeer welkome ervaring voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Zowel het theoretische deel als het praktische deel van de bouwkunde en alles wat er omheen komt kijken. Dus zeer aan te raden deze opleiding Bouwprocesmanagement.”

Bart Koelewijn, Planvoorbereider/Calculator bij Coen Hagedoorn Bouwgroep

“Wat ik terughoor, is dat de opleiding die jullie doen als SKOOB, mooi aansluit bij de vraag binnen ons bedrijf, binnen de vragen binnen de bedrijfstak en de interactie tussen de bedrijven. Wij voelen ons nog steeds thuis binnen de gekozen opleiding die door jullie wordt gegeven.”

Cor Simons, Regiodirecteur Van Wijnen West

“Ik beveel deze post-hbo opleiding Bouwprocesmanagement zeker aan. Het is voor mij als installateur een leuke kijk in de aannemerij. En uiteindelijk geeft het zowel op professioneel vlak als op persoonlijk vlak een enorme verdieping.”

Ralph de Vos, realisatie manager uitvoering bij Giesbers InstallatieGroep