Jeroen Brinkman is managing consultant, projectmanager en trainer bij AT Osborne. Daarnaast is hij gastdocent ‘Projectbeheersing’ van de post-hbo opleiding Bouwprocesmanagement. Brinkman: “Deze opleiding is heel waardevol als je jezelf wilt bekwamen in het bouwproces en het managen van bouwprojecten. De waarde is de vertaling van de harde techniek naar het in beeld brengen van het proces. Dus het verbinden van ogenschijnlijk twee werelden. Technici krijgen meer inzicht in het proces en zodoende kunnen ze hun technische oplossingen beter inzetten voor hun werkgever en/of opdrachtgever. Als je daarvoor openstaat dan ga je echt veel meer waarde leveren aan je team, je opdrachtgever maar ook aan jezelf.”

“Deze opleiding in de bouw sluit goed aan bij het bedrijfsleven”

Je gaat echt veel meer waarde leveren aan je team, je opdrachtgever maar ook aan jezelf

Managing consultant

Foto van gastdocent Jeroen Brinkman van module 'Projectbeheersing' SKOOBBrinkman werkt als managing consultant van de vakgroep programma & projectbeheersing binnen de afdeling huisvesting, vastgoed en gezondheidszorg. Ook verzorgt hij de training ‘Projectbeheersing’ bij de AT Osborne Academy.

Voor het ingenieursbureau Amsterdam geeft hij de 3-daagse training voor Managers Projectbeheersing. Als projectmanager is Brinkman verantwoordelijk voor projecten als de nieuwbouw van het ziekenhuis in Alkmaar waar hij momenteel aan werkt.

Projectbeheersing

Projectbeheersing = het management van de informatie die nodig is om een project te kunnen sturen en verantwoorden ten opzichte van de projectopdracht.

Projectbeheersing begint met ‘de projectopdracht als driehoek’.

De ijzeren driehoek

Figuur: ‘De ijzeren driehoek’

Wat houdt de module ‘Projectbeheersing’ in?

Brinkman: “De projectopdracht beschrijft het projectresultaat in termen van Scope/kwaliteit, Geld, en Tijd, aangevuld met de voorwaarden waaraan moet worden voldaan bij het realiseren hiervan. Risico’s die zich in een project manifesteren kunnen invloed hebben op één of meerdere aspecten van de Projectopdracht, en kunnen de balans verstoren. Veelal worden de beheersaspecten Organisatie en Informatie hieraan toegevoegd, en wordt dit afgekort naar GROTIK. Binnen AT Osborne voegen het beheersaspect Duurzaamheid hieraan toe: DOGTRIK. Het vakgebied projectbeheersing gaat wat ons betreft over alle activiteiten die de beheersing van een project faciliteren en richting geven, zodat de resultaten van het project worden gerealiseerd.”

Wat wil Brinkman de deelnemers meegeven?

Brinkman: “Ik wil ze meegeven dat een beheerst project de kans vergroot dat een project ook succesvol is. Een beheerst, en een geslaagd project hebben overeenkomsten, maar het betekent niet altijd hetzelfde. De mate waarin het projectresultaat bijdraagt aan de (achterliggende) doelstellingen van de opdrachtgever, maar ook van de gebruikers en de omgeving is van grote invloed op het projectsucces. Hier rekening mee houden, zonder ‘out of control’ te raken, is de kunst van projectmanager. Sturing (en verantwoording) vindt hierbij plaats op basis van de informatie die vanuit het projectbeheersingsperspectief wordt georganiseerd. Projectbeheersing is daarmee een belangrijk onderdeel van projectmanagement!”

Wat zijn de meest gestelde vragen van deelnemers of problemen waar ze tegenaan lopen?

Brinkman: “De meest gestelde vragen gaan over de opzet van een goed projectplan. In een projectplan komen alle aspecten van projectbeheersing samen en leg je als projectteam de aanpak van het project vast, inclusief de beheersing ervan. Onderdeel van de eindopdracht van de opleiding is het opstellen van een plan van aanpak, dus mogelijk is dat ook een belangrijke reden voor de interesse vanuit de deelnemers van de opleiding… 😊. Maar bovenal: ‘geen beheersing zonder plan!’”

De vier sterkste punten van de opleiding

Als eerste sterke punt benoemt Brinkman de betrokkenheid van de deelnemers. Met enthousiasme vertelt hij: “Wat ik merk, is dat er altijd enthousiaste en betrokken deelnemers zijn. Ik weet niet hoe SKOOB dat voor elkaar krijgt, maar de deelnemers doen altijd actief mee.”

Daarnaast benadrukt hij een ander sterk punt, namelijk het bij elkaar brengen van theorie en praktijk. De kerndocenten nemen het theoretische deel voor hun rekening en de gastdocenten richten zich op de praktijk. Brinkman: “Wat een onderscheidend vermogen is van deze opleiding in de bouw, is het werken met gastdocenten omdat die de praktijk naar binnen brengen. Er zijn vaste kerndocenten die de lesstof theoretischer benaderen en door de gastdocenten komt er meer praktijk aan bod. Die wisselwerking tussen elkaar is heel goed voor het leerproces van de deelnemers.”

Als derde punt spreekt Brinkman over de focus die bij het bouwprocesmanagement ligt. Brinkman: “Het werkveld dat ze raken op het gebied van bouwprocesmanagement is gewoon goed. Ik denk dat deze opleiding daarom goed aansluit bij het bedrijfsleven. De deelnemers zijn allemaal inhoudsgedreven mensen die de proceskant leren. Voor dit type mensen is het mooi dat ze juist focussen op de processen. Dus we blijven weg van de inhoud, maar aan de andere kant is er geen proces zonder inhoud. Daarom hebben we het niet over de bouwtechniek en hoe je het gebouw neerzet. Maar we hebben het wél over welke tools je procesmatig kunt inzetten om een project succesvol op te leveren.

Tenslotte vindt Brinkman het mooi dat je na de afronding van de post-hbo opleiding Bouwprocesmanagement een CPION gecertificeerd diploma krijgt. Brinkman: “Er zijn heel veel opleidingen die een bewijs van deelname afgeven. Ik denk dat het voor een aantal deelnemers heel prettig is dat ze dit gecertificeerd diploma kunnen laten zien. Zo van: ik heb dit gedaan en het heeft ook status.”

Gastdocent van SKOOB

Wat is de belangrijkste reden geweest om gastdocent te worden? Brinkman: “Ik ben benaderd door Jan Pieter van Dalen om de module ‘Projectbeheersing’ te doceren. Wij kennen elkaar omdat we hebben samengewerkt bij de nieuwbouw van het ziekenhuis in Amersfoort. Daar was ik projectmanager en hij was de kwaliteitsmanager in mijn team.

Het bouwprocesmanagement is ook iets waar ik zelf in opgeleid ben. Ik heb namelijk de opleiding ‘Civiele Technologie en Management’ gestudeerd richting bouwprocesmanagement. De opleiding van SKOOB sluit daarom heel goed aan bij de doelstellingen die ik ook onderschrijf. Ook sluit het aan bij mijn werk als trainer en bovenal is het gewoon heel leuk om te doen. Ik wil graag mijn kennis en ervaringen delen met anderen.]

Voor mij is het een verrijking om de training te geven omdat ik dan de verhalen hoor van andere disciplines. Wat gebeurt er nu op een bouwplaats en wat houdt ze bezig? Ik leer hier zelf ook veel van. Ik heb 11 jaar lang bij een aannemer gewerkt als werkvoorbereider, projectleider en planontwikkelaar. Ik begrijp daarom hoe de situatie in elkaar zit. In mijn huidige werk praat ik ook met aannemers, projectmanagers en/of de directeur. Dan is het fijn om te weten wat de deelnemers op de werkvloer tegenkomen en wat hun belevingswereld is en dat ik me daarbij kan aansluiten. Dat helpt mij natuurlijk ook.”

Belangrijkste veranderingen in branche

Wat zijn op dit moment de belangrijkste verandering in de branche? Brinkman: “Ten eerste het bijbrengen van kennis over het bouwproces aan technici. Dit is al heel lang gaande en dit blijft ook belangrijk. Maar je moet straks uitkijken dat iedereen kan managen en dat er geen techneut meer is die de inhoud begrijpt. We moeten ervoor waken dat we allemaal procestijgers die de inhoud niet snappen. Dat is iets waarvan ik me afvraag: hoe ziet dat er over 10 jaar uit? SKOOB richt zich dus op de techneuten en dat blijven ze ook doen. Maar ze richten zich ook op de vaardigheden erbij om de techniek nog beter in te zetten en om zo nog beter hun doel te bereiken.

Ten tweede signaleer ik een belangrijke verandering in de bouw met de komst van BIM. Ik zie dat BIM zich nog steeds ontwikkelt maar dat het nog lang zo ver niet is wat de folders doen geloven. Het ziet er prachtig uit maar als je echt dieper doorgaat dan moet er nog een hele slag gemaakt worden.”

“Het meest geleerd? Ik denk dat het niet eer doet aan de opleiding om maar 1 ding te noemen. Het is echt een verbreding van de kennis die je nodig hebt om als bouwprocesmanager in de bouw op een goede manier te kunnen functioneren.”

Alex, Projectcoördinator bij Era Contour

“Het is een hele brede opleiding. Er zit van alles in, van BIM tot conflictgesprekken, tot en met persoonlijke ontwikkeling. Het is een heel breed palet wat je voorgeschoteld krijgt. En dat maakt deze opleiding vooral heel leuk.”

Dennis, Projectcoördinator bij Era Contour

“Een collega van mij zit al in de nieuwe jaargang. Ik heb hem verteld over de opleiding en hoe ik het ervaren heb. Naar aanleiding daarvan heeft hij zich ingeschreven voor deze post-hbo opleiding Bouwprocesmanagement.”

Simon, Projectleider bij Giesbers InstallatieGroep

“Ik kreeg veel energie van de colleges en gastcolleges omdat de docenten met passie en enthousiasme vertelden over hun onderwerp.”

Bart, Hoofduitvoerder bij Van Wijnen Rosmalen

“Een collega van mij zit al in de nieuwe jaargang. Ik heb hem verteld over de opleiding en hoe ik het ervaren heb. Naar aanleiding daarvan heeft hij zich ingeschreven voor deze post-hbo opleiding Bouwprocesmanagement.”

Edwin, Projectleider bij Cosis

“Het leukste aan de opleiding vind ik echt de ontwikkeling op persoonlijk vlak, de soft skills. Daar heb ik echt het meeste aan gehad.”

Joey, Hoofduitvoerder bij Van Wijnen