Luigi Poppe, eigenaar van Poppe Bouwmanagement, adviseert en begeleidt bouwbedrijven bij de uitvoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Hij volgde de opleiding Interne Kwaliteitsborging van SKOOB om inhoudelijk zicht te krijgen op de veranderingen die door de Wkb gaan plaatsvinden. Wat heeft Poppe aangepast in zijn werkwijze naar aanleiding van de opleiding? Legt hij nu op een andere manier gegevens vast?

Luigi Poppe helpt bouwbedrijven Wkb-proof te zijn

De kracht van de opleiding Interne Kwaliteitsborging

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Poppe omschrijft de kracht van de opleiding Interne Kwaliteitsborging dat je met een andere bril leert kijken naar kwaliteit. Hij legt daarbij de nadruk op het beoordelen van risicovolle onderdelen binnen het bouwproces.

Poppe: “Eerder had ik nooit écht die bril op: waar liggen nu daadwerkelijk die risico’s? Door de opleiding ben ik me bewuster geworden van het goed borgen van kwaliteit. Want eerder vertrouwden we er gewoon op en dachten: we doen het goed want we doen het al jaren op deze manier.

Maar de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zorgt ervoor dat je met een vernieuwde blik moet gaan kijken én handelen. Dus toch nóg een keer dat proces en de keuringsformulieren onder de loep nemen, samen met de onderdelen vastlegging en dossiervorming.

Dus het meeste dat ik geleerd heb van de opleiding is het onderdeel risicobeoordeling met daarin het maken van een borgingsplan. Maar ook: hoe vertaal je dit borgingsplan door in een daadwerkelijke keuring op de werkvloer.”

Specifieker Wkb-gegevens vastleggen

Poppe begeleidt momenteel bouwbedrijf Trebbe. Hij adviseert ze welke wijzigingen ze moeten doorvoeren om klaar te zijn voor de Wkb. Poppe: “Dan heb je het bijvoorbeeld over de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek waar Trebbe mee te maken krijgt. Dus de verhoogde aansprakelijkheid en de omgekeerde bewijslast die wij richting onze opdrachtgevers hebben.

Dat zorgt er gewoon voor dat je kritisch moet kijken op welke wijze de gegevens zijn vastgelegd. Maar ook over veranderingen die op projectniveau plaatsvinden: hoe vlieg je dat nu aan als projectmanager? Hoe valideer en verifieer je het ontwerp? Hoe borg je de kwaliteit zoals de Wkb dat voorschrijft?”

Poppe legt uit dat er vroeger werd gewerkt met afvinklijstjes. Dan werd er de schriftelijke vraag gesteld of iets wel of niet aangebracht was. Dat kon worden aangevinkt met een ja of nee. Maar tegenwoordig zijn er geen afvinklijstje meer.

Poppe: “Natuurlijk legden we vroeger ook gegevens vast. Maar alleen niet specifiek genoeg.”

Hij noemt het voorbeeld van een foto van een wapening. Is er op de foto te zien dat er een ronde staaf is gebruikt van 16 millimeter? Als het beton is gestort dan is dit namelijk niet meer zichtbaar.

Poppe: “Tegenwoordig moet je hierin specifieker zijn in de vastlegging. Dus nu maak je een foto met de duimstrook naast de ronde staaf om daadwerkelijk aan te tonen dat er een ronde staaf van 16 millimeter is gebruikt. Dus je wordt kritischer op de wijze waarop je gegevens vastlegt.”

Afwachtend omgaan met komst Wkb

Het valt Poppe op dat heel veel bouwbedrijven niet in de gaten hebben wat voor impact de Wkb zal hebben op de eigen organisatie. En dat ze bepaalde processen binnen het eigen bedrijf onvoldoende op orde hebben.

Poppe: “Dit wordt echt onderschat door de markt, en wat voor consequenties en gevolgen het kan hebben voor je onderneming. Ik signaleer deze onderschatting voornamelijk bij de kleinere bouwbedrijven. Door de Wkb komt hun businessmodel onder druk te staan en daarom zijn ze heel erg afwachtend. Zo van: oké, we zien wel met wat voor vaart de Wkb gaat lopen.

Maar het is juist heel belangrijk als bouwbedrijf om je hierop goed voor te bereiden. En daar kan de opleiding Interne Kwaliteitsborging van SKOOB ze bij helpen.”

Opleiding Interne Kwaliteitsborging

Ben jij niet klaar voor bouwen onder Kwaliteitsborging? Weet jij niet welke veranderingen er gaan plaatsvinden door de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)? Ga voor meer informatie over aanmelding en lesprogramma naar opleiding Interne Kwaliteitsborging (IKB).

De opleiding IKB van SKOOB geeft inhoudelijk zicht op de veranderingen die door de Wkb gaan plaatsvinden. Welke wijzigingen zijn belangrijk om te weten en wat is de verwachting van deze grote wijziging in de bouw?

In een kennismodule van 4 fysieke lesdagen worden deelnemers opgeleid om deze rol te vervullen en ontwikkelen zij zich tot bekwame Interne Kwaliteitsborgers. De opleiding IKB helpt bouwbedrijven om klaar te zijn voor de toekomst van het aantoonbaar bouwen!