Testimonials

Opleidingen in de bouw bij SKOOB

Tim de Jong: “Door open en transparant te zijn naar elkaar toe, bereik je gewoon met z’n allen het meest. Dit aspect komt als een rode draad terug in de opleiding. Hierbij sluiten de lessen soft skills op aan en dat je goed naar elkaar moet luisteren en communiceren. Waarom reageert iemand zo? Ik heb geleerd dat daar vaak een verhaal achter zit. Als je de sterke en zwakke punten weet van iemand dan kun je daar op inspelen.”

Alumni Jan Westerink van post-hbo opleiding Bouwprocesmanagement

Jan Westerink: “In mijn ogen is de kracht van de post-hbo opleiding Bouwprocesmanagement het integraal leren kijken naar een bouwproject. Dus niet alleen vanuit mijn eigen rol als projectleider, maar ook vanuit de andere betrokkenen bij een project zoals de opdrachtgever, de constructeur, de architect en de installateur. En om dan samen een weg te vinden in het gezamenlijke doel.”

Soheil: “Ik heb inhoudelijk zicht gekregen op de veranderingen die door de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaan plaatsvinden. Als bedrijf wilden we graag weten welk effect de Wkb heeft op de uitvoering van onze werkzaamheden en aan welke regelgeving wij moeten voldoen. Ik kwam er al snel achter dat als de Wkb in zijn volledige hoedanigheid in werking treedt, dat het een dusdanige impact heeft op onze projecten, dat we ons daar écht op moeten voorbereiden.”

Luigi: “De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zorgt ervoor dat je met een vernieuwde blik moet gaan kijken én handelen. Dus toch nóg een keer dat proces en de keuringsformulieren onder de loep nemen, samen met de onderdelen vastlegging en dossiervorming. Dus het meeste dat ik geleerd heb van de opleiding is het onderdeel risicobeoordeling met daarin het maken van een borgingsplan. Maar ook: hoe vertaal je dit borgingsplan door in een keuring op de werkvloer.”

Van der Borgh, HR-manager van regio Zuid Van Wijnen, vertelt: “De opleiding heeft voor mij een exclusief karakter. Dat heeft allereerst met de post-hbo te maken omdat deze opleiding niet voor iedereen is weggelegd. En ik hoop dat SKOOB daarin streng blijft bij de selectie van deelnemers. Het is echt een meerwaarde dat je op niveau deze opleiding kan aanbieden. En: je krijgt een CPION erkend diploma.”

Van der Muren, HR-manager van regio West, legt uit dat Van Wijnen vooral de ambitieuze teamplayers naar de opleiding Bouwprocesmanagement stuurt. En dan met name de uitvoerders die de ambitie hebben om hoofduitvoerder te worden. Maar ook werknemers die heel bewust een volgende stap in hun carrière willen zetten en hongerig zijn naar versnelling in de eigen persoonlijke ontwikkeling.

Ralph de Vos

“De opleiding Bouwprocesmanagement geeft een behoorlijke verdieping in het gehele bouwproces en de totale breedte van het vakgebied als installateur. Deze CPION-erkende opleiding heeft mij die verdieping gegeven waar ik naar op zoek was. Dus meer inzicht in processen, klantgerichtheid, omgeving maar vooral in jezelf.”

Profielfoto Bert van Diepen

“Ik wilde groeien in mijn persoonlijke ontwikkeling en meer kennis krijgen over alle facetten van de bouw en het hele bouwproces. Deze aspecten heb ik allemaal gevonden bij SKOOB en daarom was dit de ideale opleiding voor mij als installateur. Hierdoor kan ik nu beter advies geven aan het bouwteam en sturing geven in het bouwproces.”

Profielfoto van Jeroen Brinkman | Module Projectbeheersing van SKOOB

Gastdocent Jeroen Brinkman van de module ‘Projectbeheersing’: “Deze opleiding is heel waardevol als je jezelf wilt bekwamen in het bouwproces en het managen van bouwprojecten. De waarde is de vertaling van de harde techniek naar het in beeld brengen van het proces. Dus het verbinden van ogenschijnlijk twee werelden.”

Portretfoto André Speksnijder | Gastdocent SKOOB, opleiding Bouwprocesmanagement

Gastdocent Speksnijder neemt in zijn module ‘Constructieve Veiligheid’ de cursisten mee in de wereld van een constructeur. Hij legt uit: “Ik geef aan wat de dilemma’s zijn en hoe belangrijk we zijn als schakel. Maar ook hoe belangrijk de samenwerking is tussen uitvoering en engineering om zodoende een succesvol project op te leveren.”

Michiel de Boer, Unica

“Het leereffect is absoluut groter dan alleen mijn eigen projecten. Zo werkten we bij Unica al langer met LEAN, maar we hebben nu echt een verdieping kunnen aanbrengen. Binnen Unica zijn we op LEAN-gebied, en ten aanzien van Procesmanagement ook een koploper. En daar hebben de kennis en inzichten uit de opleiding zeker bij geholpen.”

René Flikweert, Van Wijnen West in Dordrecht

“De combinatie van concrete projecten en de persoonlijke coaching maakte het voor mij tot een perfecte opleiding. De nieuwste kennis en inzichten worden aan de hand van actuele projecten gepresenteerd. Daarna ga je de lesstof in teamverband toepassen en oefenen in concrete opdrachten, zodat het herkenbaar is en echt gaat leven.”

Portretfoto Susan Eggink-Eilander

“Via de dagelijkse praktijk van de gastdocenten van de opleiding en door de diversiteit aan deelnemers zit deze opleiding heel dicht op de actualiteit. Je zit niet met z’n allen in een zaaltje een boek door te nemen, er zijn juist continu gesprekken over projectcasussen en excursies in de praktijk en op locatie bij de deelnemers.”

Izzet Altuntas, Giesbers

“Voor mij persoonlijk heeft de opleiding geleid tot een bredere visie en een andere kijk op processen, techniek en kwaliteit, wat ook past binnen de ontwikkeling van de bouwwereld. Het mooiste compliment kwam wat dat betreft laatst van een opdrachtgever, die vertelde dat dit nieuwe werken precies is wat ze al jaren zoeken.”

"Buiten de bouw heb je ook wel opleidingen over procesmanagement, integraal samenwerken en persoonlijke ontwikkeling, maar die opleidingen hebben dan geen focus op de bouw. Dat vind ik sterk aan deze opleiding. Het complete mét een focus op de bouw. En die persoonlijke ontwikkeling, dat is heel belangrijk geweest achteraf, dat heb ik echt uit de opleiding meegenomen. De samenstelling van de groep was om te beginnen heel positief. Er zaten jongens bij van de aannemer, van de installateur en ik dus, van opdrachtgeverskant. Die mix van mensen was heel waardevol, je leert ook veel van elkaar daardoor. "

Michiel de Boer, Unica

"Wat me aansprak, was dat je met verschillende mensen zit: aannemers, architecten, de hele bouwkolom. En dan daarmee sparren en het hele bouwproces bekijken. De verschillende perspectieven en waar lopen zij tegenaan. Dat is heel leerzaam. In de bouw is het nog wel eens een strijd om wie gelijk heeft en hoe een gebouw gebouwd moet worden..."