Investeren in mensen is investeren in de toekomst: de Stichting Kennisoverdracht, Onderzoek en Ontwikkeling Bouwprocesmanagement (SKOOB) leidt al bijna 15 jaar actief professionals op tot bouwprocesmanagers.

TBI is al sinds de oprichting van SKOOB nauw betrokken en maakt als partner deel uit van het bestuur. Ieder jaar wordt door TBI deelgenomen aan de diverse opleidingen van SKOOB: de post hbo-opleiding SKOOB Bouwprocesmanagement, de opleiding Prefab, modulair en industrieel bouwen én de training Interne kwaliteitsborging.

De ondertekening vond op 17 juni 2024 plaats door Bianca Seekles en Harry Nieman.

TBI en SKOOB willen de samenwerking verduurzamen en dat is benadrukt met het ondertekenen van een langdurige partnerovereenkomst. Sámen investeren in professionals die de wereld duurzamer en mooier maken!