Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden waar we in verkeren hebben we helaas moeten besluiten om het symposium op 12 mei aanstaande een jaar door te schuiven naar 11 mei 2021.

U ontvangt van ons tegen die tijd een nieuwe uitnodiging en we hopen u dan in Baarn te mogen ontvangen.

SKOOB OPLEIDINGEN

In september starten we ook weer met de opleidingen Bouwprocesmanagement (1-jarige post-hbo-opleiding) en de training Interne kwaliteitsborging. Zie voor meer informatie bijgevoegde flyers:

AANMELDEN

Mocht u in september aan de slag willen met de kwaliteit van uw organisatie of van uzelf: Aanmelding is zeker nog mogelijk!

Veel creativiteit toegewenst in deze bijzondere tijd en we blijven graag in contact!

Met vriendelijke groet,

Hajé van Egmond en Jan Pieter van Dalen
Cursus leider SKOOB en Bestuurssecretaris SKOOB | kerndocent opleiding Bouwprocesmanagement
info@skoob.nl
https://www.skoob.nl