SPREKER SKOOB SYMPOSIUM 2023

Dick van Ginkel

Dick van Ginkel

Technisch Innovatie Manager | TBI WOONlab

Rentmeesterschap| Toekomstbestendig | Ontwikkeling | Duurzaam bouwen | Vinden & Verbinden

Van kinds af aan was het Dick zijn droom om timmerman te worden, dat kon ook niet anders gezien het feit dat Dick Senior tot aan zijn pensioen werkzaam is geweest in de bouwsector.

Na het afronden van de opleiding MTS Bouwkunde was Dick wel klaar met leren, althans dat dacht hij. Hij startte hierna als assistent uitvoerder bij een regionale aannemer, waar hij enorm veel heeft geleerd van ‘de mannen van buiten’.  Na enkele jaren actief te zijn geweest op de bouwplaats, is Dick vervolgens naar binnen gegaan om de rol als werkvoorbereider op zich te nemen. Tussendoor is er nog een uitstapje gemaakt naar een architectenbureau, maar ook daar kwam hij erachter dat zijn kracht toch echt lag in de hoek van ‘realisatie’.

Uiteindelijk heeft Dick daarna nog diverse rollen binnen de sector weten te vervullen. Zo was hij onder andere 1e projectvoorbereider, projectmanager en projectontwikkelaar, maar de affiniteit met de techniek is er altijd gebleven als planvoorbereider, waar hij uiteindelijk in 2015 mee is gestopt.

Vanaf 2015 is hij in een nieuwe rol gestapt waarbij de focus meer lag op toekomstbestendigheid, een rol waar zijn praktische blik erg van pas kwam. Zo werd hij ondersteunend aan diverse afdelingen: realisatie, projectontwikkeling en commercie.

In 2020 werd Dick gevraagd om bij TBI WOONlab te komen werken om zich bezig te houden met het opstarten van het HOUTbaar product (LOFT en HUIS). En om zich te richten op de verduurzaming en doorontwikkeling van de concepten BeterBasisHuis en LekkerEigenHuis.

De afgelopen drie jaar heeft Dick de gehele biobased ontwikkelingen op de voet gevolgd wat er toe heeft geleid dat er enkele prototypes zijn gerealiseerd. Inmiddels is binnen TBI het concept geWOONhout van de grond waar de modules van HOUTbaar Huis worden gemaakt. Deze zijn zowel beschikbaar voor laagbouw maar vanaf Q4 2023 ook beschikbaar voor gestapelde bouw.

Dick: “Verder kijken we binnen de sector van WOONlab breed naar alle mogelijke ontwikkelingen, maar bovenal is er focus op het innoveren en waarde creëren met woonproducten voor alle doelgroepen. Ten alle tijden houden we de eindgebruiker in het vizier. Dit kan zijn door middel van nieuwe productiemethodes, een nieuw financieringsmodel vanuit vastgoed of een nieuwe woonvorm.

Bovenal willen we ervoor zorgen dat we alle toekomstige thema’s tastbaar en grijpbaar kun uitleggen aan alle collega’s zodat we daadwerkelijk klaarstaan voor alle uitdagingen in de sector.

Kortom, ik leer nog elke dag…”