De erkende post-HBO-opleiding Bouwprocesmanagement leergang 4 is op 28 juni jl. afgesloten met een gezellige diploma-uitreiking. De diploma’s zijn uitgereikt door SKOOB bestuursvoorzitter Harry Nieman, Instituut Bouwkwaliteit en bestuurslid Herman Steenbergen, directeur Van Wijnen Stolwijk.

Alle geslaagden van harte gefeliciteerd namens Raad van Advies, Bestuursleden, (kern)docenten en secretariaat!