Kerndocent Innovatie

Peter Kuindersma

Profielfoto Peter Kuindersma - Kerndocent Innovatie

“Na 8 jaar als bouwfysisch en bouwtechnisch adviseur bij Nieman Raadgevende Ingenieurs, 7 jaar als gevel- en dakspecialist bij Nieman-Kettlitz en 5 jaar als onderzoeker / innovator bij TNO in Delft, ben ik sinds 2020 weer terug bij de Nieman groep.

Binnen de Nieman Groep heeft een continue zoektocht naar vernieuwing op weg naar een toekomstbestendige gebouwde omgeving, in 2020 geleid tot de oprichting van Ingenii Bouwinnovatie. Met veel enthousiasme en passie voor het vak ben ik binnen Ingenii dagelijks op zoek naar mogelijkheden om te vernieuwen.

Bij Ingenii Bouwinnovatie zien we de noodzaak van transformatie in deze snel veranderende en veeleisende wereld. Onze grondstoffen zijn niet onuitputtelijk. Creatieve en circulaire oplossingen in combinatie met nieuwe technologieën zijn nodig voor een drastische verandering in de gebouwde omgeving. Oplossingen kunnen en moeten radicaal zijn om impact te hebben. Wij geloven dat innovatie een oplossing kan bieden voor deze complexe vraagstukken.

Onder de titel ‘Building the Future’ ga ik binnen de PHBO-opleiding Bouwprocesmanagement in op de maatschappelijke uitdagingen en innovaties en de wijze waarop de bouwprocesmanager hier kan inspelen.”

OPLEIDINGEN

Systems Engineering

Level 1 Thermography (Institute of Infrared Thermography)

PHBO Building Physics, SKB Den Bosch

HTS construction (Bouwkunde), Christelijke Hogeschool Windesheim Zwolle

ERVARING

Consultant, innovator (build environment) TNO, Innovation Centre Buildings (ICB)

Senior consultant, Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies

Consultant (building physics), Nieman Raadgevende Ingenieurs

MIJN CURSUS

Kerndocent Innovatie

SOCIAL MEDIA / WEBSITE

LinkedIn

TNO