Cursusleider

Hajé van Egmond

Profielfoto Hajé van Egmond - Cursusleider Skoob

“De uitdaging is de om complexe en vaak ‘droge’ materie van de bouwregelgeving op een heldere en begrijpelijke manier neer te zetten. En dat zonder dat alle cursisten in slaap vallen. Ik doe dat door een mix van theorie en praktijk. Door mijn werkzaamheden voor en ervaring met gemeenten en gebouweigenaren kan ik beide kanten van de medaille belichten. Herkenbare voorbeelden en casus helpen om de stof eigen te maken. Bouwregelgeving is niet saai!”

OPLEIDING

TU Delft Civiele techniek

ERVARING

Damen Consultants – Beheer en onderhoud, inspecties, NEN 2767

PRC: Veldwerkonderzoek staat van woningen, monumenten, bouwregelgeving

Ministerie van VROM/ BZK: Bouwregelgeving, vergunningverlening, brandveiligheid, kwaliteitsborging

Geregeld BV: Advies gebouweigenaren/ gemeenten, bestaande bouw, handhavingsbeleid, omgevingsrecht

Ministerie van BZK

MIJN CURSUS

Cursusleider

SOCIAL MEDIA / WEBSITE

LinkedIn