KENNISMODULE

INTERNE KWALITEITSBORGING

In 2022 zal de wet Kwaliteitsborging (stapsgewijs) in werking treden. Door deze wet verlegt de overheid de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de bouw naar marktpartijen om de consument betere bescherming te bieden.

Vanuit deze ontwikkelingen worden kwaliteitsregisseurs/-managers, oftewel interne borgers steeds belangrijker. In een kennismodule van 4 dagen worden uw potentials opgeleid om deze rol te vervullen.

Leergang 1 van de opleiding Interne Kwaliteitsborging (IKB) is inmiddels afgesloten. U kunt zich nu inschrijven voor leergang 2. Deze start op 7 oktober 2021.

Schrijf u hier
Flyer | Info over opzet, kosten en doelstelling opleiding

De opleiding Interne Kwaliteitsborging leidt medewerkers binnen de bouwbranche op als schakel tussen de organisatie en externe kwaliteitsborger. Als interne kwaliteitsborger heeft men de specifieke taak om de kwaliteitsaanpak voor projecten te stroomlijnen en zorg te dragen voor de juiste invulling van kwaliteit en het verkrijgen van de vereiste bewijslast.

De opleiding gaat in op de belangrijkste aspecten omtrent de WKB en hoe deze een rol speelt binnen de eigen organisatie. Hierdoor spreekt en begrijpt de interne kwaliteitsborger de taal van zowel de eigen organisatie als externe kwaliteitsborger.

De interne kwaliteitsborger is dus een regisseur van kwaliteit van binnenuit en een bouwprocesmanager die specifiek op het gebied van kwaliteit zorgdraagt dat voor het project aan de vereiste prestaties wordt voldaan.