Is de bouw klaar voor bouwen onder Kwaliteitsborging?

Opleiding Interne Kwaliteitsborger helpt bouwers bij uitvoering Wkb

De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is in werking getreden en wordt stapsgewijs ingevoerd. Dat hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aangegeven. Door deze wet verlegt de overheid de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de bouw grotendeels naar marktpartijen om de consument betere kwaliteit en bescherming te bieden. Wat betekent dit voor de bouw?

Eén van de onderdelen van de Wkb is dat de aannemer bij oplevering van het bouwwerk moet laten zien dat aan de regelgeving is voldaan. Maar ook dat er volgens de gemaakte afspraken is gebouwd. Als dit niet het geval is dan krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden.

Veranderingen Wkb

De veranderingen uit de Wkb gelden (naar verwachting) tot en met 2028 alleen voor eenvoudige bouwwerken. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Vanaf 2029 volgen de andere bouwwerken. Hierdoor kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw.

Vanuit de ontwikkelingen van de Wkb worden kwaliteitsregisseurs/-managers, oftewel interne borgers steeds belangrijker. Zij zijn de regisseurs van de bouwkwaliteit van binnenuit: een bouwprocesmanager die zorgdraagt dat voor het project aan de vereiste prestatie wordt voldaan. Iemand die de taal van toetsen en toezicht begrijpt en kan sparren met de kwaliteitsborger, zoals binnen het nieuwe stelsel van de Wkb gaat gelden.

De opleiding Interne Kwaliteitsborger (IKB)

De opleiding Interne Kwaliteitsborger (IKB) van SKOOB geeft inhoudelijk zicht op de veranderingen die door de Wkb gaan plaatsvinden. Welke wijzigingen zijn belangrijk om te weten en wat is de verwachting van deze grote wijziging in de bouw? In een kennismodule van 4 fysieke lesdagen worden deelnemers opgeleid om deze rol te vervullen en ontwikkelen zij zich tot bekwame Interne Kwaliteitsborgers. De opleiding IKB helpt bouwbedrijven om klaar te zijn voor de toekomst van het aantoonbaar bouwen!

Leergang 2 van de opleiding Interne Kwaliteitsborging (IKB) start in september 2023. Er is nog een aantal opleidingsplekken beschikbaar.

Flyer opleiding Interne Kwaliteitsborging (IKB) | SKOOB Bouwprocesmanagement