Investeren in mensen is investeren in de toekomst: de Stichting Kennisoverdracht, Onderzoek en Ontwikkeling Bouwprocesmanagement (SKOOB) leidt al bijna 15 jaar actief professionals op tot bouwprocesmanagers.

Heijmans is sinds enkele jaren bij SKOOB betrokken, met Gerrit Salentijn als gastdocent om kennis te delen en inmiddels wordt door Heijmans ieder jaar deelgenomen aan de diverse opleidingen van SKOOB: de post-hbo opleiding Bouwprocesmanagement, de opleiding Prefab, Modulair en Industrieel bouwen (PMI) én de training Interne kwaliteitsborging (IKB).

Heijmans en SKOOB willen de samenwerking verduurzamen en dat is benadrukt met het ondertekenen van een langdurige partnerovereenkomst. Sámen investeren in professionals die de wereld duurzamer en mooier maken.