Eindigen in de top: vanuit de bovenzaal van Kasteel Woerden hebben vandaag de eindpresentaties van SKOOB Bouwprocesmanagement leergang 5 plaatsgevonden. Nieuwe inzichten en mooie ontwikkelingen zijn getoond!

Jan Pieter van Dalen
Bestuurssecretaris SKOOB | kerndocent opleiding Bouwprocesmanagement

Eindpresentaties SKOOB Bouwprocesmanagement