Investeren in mensen is investeren in de toekomst: de Stichting Kennisoverdracht, Onderzoek en Ontwikkeling Bouwprocesmanagement (SKOOB) leidt al bijna 15 jaar actief professionals op tot bouwprocesmanagers. Brink Climate Systems is al sinds de oprichting van SKOOB nauw betrokken en maakt als partner deel uit van het bestuur. Zij stimuleren de installatiesector aan om deel te nemen aan de diverse opleidingen van SKOOB: de post hbo-opleiding Bouwprocesmanagement, de opleiding Prefab, Modulair en Industrieel bouwen (PMI) én de training Interne kwaliteitsborging (IKB).

Brink Climate Systems en SKOOB willen de samenwerking verduurzamen en dat is benadrukt met het ondertekenen van een langdurige partnerovereenkomst door Anton Hans en Harry Nieman. Sámen investeren in professionals die de wereld duurzamer en mooier maken.

Brink Climate Systems en SKOOB ondertekenen partnerovereenkomst!